Księgowość

Już nie 2023 r. … a więc kiedy? Ważne zmiany w terminie wprowadzenia elektronicznych ewidencji!

Zmieni się termin prowadzenia elektronicznych ewidencji podatkowych oraz czas na ich przesyłanie w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Początkowo, w ramach „Polskiego Ładu”, Ministerstwo Finansów założyło, że obowiązującym terminem będzie 2023 r., teraz zaś organ chce, by obowiązki wobec przedsiębiorców rozpoczęły się później.

Przypomnijmy, że „Polski Ład” wprowadza rozwiązanie, polegające na obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodówewidencji/wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (uproszczonych ewidencji podatkowych) w formie elektronicznej, a przy tym przesyłania ich w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Dotychczas wszystko wskazywało, że taki obowiązek zostanie wdrożony od 2023 r., tymczasem Ministerstwo Finansów, wsłuchując się w prośby firm, zdecydowało o przesunięciu tego terminu.

RÓŻNE TERMINY

Co ważne, zgodnie z informacjami podanymi przez Sejm RP, podatnicy CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego) będą musieli prowadzić księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2023 r. oraz, począwszy od 2024 r., przesyłania takich ksiąg w formie ustrukturyzowanej. Będzie to dotyczyło także podatkowych grup kapitałowych (wygląda na to, że niezależnie od uzyskanej kwoty w danym roku podatkowym).

W wypadku zaś podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencje, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT (ewidencja sprzedaży VAT z wyłączeniem czynności zwolnionych z VAT), zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy, powyższy obowiązek będzie musiał być przestrzegany od 2025 r., z kolei pozostałe podmioty obejmie od 2026 r.

Wszystkie zapisy projektu ustawy znajdują się tutaj. Polecamy zwłaszcza lekturę stron 33 (art. 9.) oraz 34.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.