Księgowość

Kolejna nowelizacja ustawy o PIT. Co nowego?

Rząd postawił na stopniowe łatanie „Polskiego Ładu”, co poskutkowało już nowelizacją ustawy o PIT z 27 stycznia 2022 r., która przewiduje m.in. wdrożenie mechanizmu zaniechania poboru zaliczek w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa przenosi treść rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. (ws. przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy) do ustawy o PIT, która mówi pna przykład, że oświadczenie PIT-2 można składać w trakcie roku podatkowego. Tymczasem jedna z dotychczasowych interpretacji sugerowała, że pracownik ma czas na złożenie PIT-2 tylko przed otrzymaniem wypłaty (pierwszy przelew w nowym roku podatkowym bądź po zatrudnieniu).

KALKULOWANIE ZALICZKI

Jakie jeszcze mamy zmiany? Serwis e-pity.pl wskazuje: „Płatnicy, kalkulując zaliczkę na podatek, mają obowiązek ustalenia jej wysokości wg przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., jak i obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. (włącznie z pomniejszeniem zaliczki o przysługujące odliczenie składki zdrowotnej). Następnie należy policzyć różnicę pomiędzy obiema kwotami. Jeśli zaliczka skalkulowana wg przepisów obowiązujących od stycznia 2022 r. jest większa niż zaliczka kalkulowana na bazie starych przepisów, płatnik tej nadwyżki nie pobiera i nie wpłaca w ustawowych terminach. Płatnicy, którzy już taką nadwyżkę pobrali, ale jeszcze nie przekazali jej do urzędu skarbowego, mają obowiązek zwrócić ją podatnikowi”. Dlatego zaliczka u pracowników czy zleceniobiorców, którzy osiągają miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r.

Co ważne, płatnik będzie zobowiązany do wpłacenia niepobranych nadwyżek zaliczek do urzędu skarbowego w wypadku rozliczenia za miesiąc, kiedy to zaliczka obliczona zgodnie z przepisami uwzględniającymi „Polski Ład” będzie niższa od zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2021 r. Ostatecznym terminem poboru nadwyżek zaliczek na PIT i przekazania ich do urzędu skarbowego będzie 20 stycznia 2023 r. – czyli termin rozliczenia PIT za grudzień 2022 r.

Jak podaje Infor.pl, przedstawione rozwiązania nie obejmą zarabiających powyżej 12 800 zł brutto, a także osób, które nie złożyły PIT-2 i przedłożą płatnikowi wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru oraz wpłaty zaliczki według zasad przejściowych. Takich podatników będą obowiązywały wówczas wyłącznie zasady obliczania zaliczek obowiązujące w 2022 r. Ministerstwo przekonuje, że brak poboru nadwyżek zaliczek na PIT ma na celu utrzymanie wynagrodzenia podatnika na stałym poziomie przez cały rok podatkowy.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.