Księgowość

KSeF na ostatniej prostej. Co z limitem płatności gotówkowych do 8 tys. zł?

W ostatnich dniach posłowie uchwalili dwie ważne ustawy. Pierwsza z nich zakłada, że od 1 stycznia 2024 r. limit płatności gotówkowych nie zostanie obniżony z 15 do 8 tys. zł. Druga przewiduje zaś, że od 1 lipca przyszłego roku podatnicy będą musieli obowiązkowo wdrożyć Krajowy System e-Faktur (KSeF), co według Ministerstwa Finansów pozwoli wprowadzić jednolity standard e-faktury.

Aktualne przepisy zakładają, że jeśli jeden przedsiębiorca zapłaci drugiemu przedsiębiorcy ponad 15 tys. zł gotówką lub przelewem na inny rachunek niż widniejący na białej liście bądź nie zapłaci tej kwoty w podzielonej płatności, nie będzie mógł wówczas zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodu. Po 1 stycznia 2024 r. limit ten miał zostać obniżony do 8 tys. zł, ale ustawa nie zakłada takiej zmiany, pozostając przy dotychczasowym limicie wynoszącym 15 tys. zł.

Druga ustawa dotyczy z kolei wprowadzenia od 1 lipca 2024 r. jako obowiązkowego korzystania z KSeF przez czynnych podatników VAT. MF uważa, że KSeF unowocześni procesy fakturowe oraz obieg dokumentów. Bartosz Zbaraszczuk, wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, powiedział w Sejmie, że obowiązkowe wprowadzenie systemu ułatwi dalsze uszczelnienie systemu podatku VAT. Przekonywał, że obecnie konieczne jest szybkie udostępnianie administracji skarbowej dostępu do danych – i to ułatwia właśnie KSeF.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.