Księgowość

Leasing a usługi dodatkowe. Nowy wyrok ws. podatku VAT!

Naczelny Sąd Administracyjny wydał niedawno wyrok, który z punktu widzenia księgowości jest o tyle ważny, że dotyczy rozliczania VAT przy dodatkowych usługach związanych z leasingiem finansowym (będąc też w pewnym stopniu odniesieniem dla leasingu operacyjnego).

Bank, który oferuje umowy leasingu finansowego, złożył wniosek o interpretację indywidualną do fiskusa, informując organ, że traktuje wydanie przedmiotu leasingu jako dostawę towaru, zaś jako podstawę opodatkowania VAT wykazuje całą kwotę należną z umowy, tj. część kapitałową i odsetkową. Co ważne, bank zwrócił przy tym uwagę, że może świadczyć na rzecz klienta – już niezwiązane z dostawą towaru – usługi dodatkowe, jak np. opłaty za czynności administracyjne, ubezpieczenia czy rejestrację pojazdu (od 4 czerwca 2021 r. rejestracja jest możliwa u dealera). Jak przywołuje „Rzeczpospolita”, według banku takie usługi nie należą do dostawy przedmiotu leasingu, gdyż są odrębne, zaś niejasne regulacje podatkowe powinny być interpretowane tak, aby nie nakładać zbędnych i uciążliwych obowiązków – w opisywanym wypadku oznaczałyby one korygowanie faktur.

USŁUGI ODRĘBNE

Fiskus nie zgodził się jednak z bankiem, stwierdzając, że czynności dodatkowe, za które pobierane są przywołane opłaty, są związane bezpośrednio z umowami leasingu finansowego. Dlatego też ich wartość powinna być włączona do podstawy opodatkowania z tytułu dostawy towaru w ramach umowy leasingu. Bank zaskarżył więc interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę. Najważniejsze jednakże, że sprawę zgoła inaczej ocenił Naczelny Sąd Administracyjny, zwracając uwagę, że fiskus i WSA pominęły wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 stycznia 2013 r. (C-224/11) dotyczący opodatkowania leasingu w ujęciu samego ubezpieczenia.

Podstawowy wniosek: „Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w świetle szczególnych okoliczności postępowania głównego dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie – stanowią one usługi odrębne”. „Rzeczpospolita” zauważa, że w konsekwencji tą analizą pod kątem związku należy objąć też pozostałe usługi dodatkowe, które pojawiają się przy okazji leasingu, a nie tylko samo ubezpieczenie.

INTERPRETACJA MINISTRA

Dodajmy, że mamy też interpretację ogólną ministra finansów z 26 czerwca 2013 r., która została wydana w związku ze wspomnianym wyrokiem trybunału. „Biorąc pod uwagę postanowienia ww. wyroku należy uznać, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podatkiem VAT. Należy przy tym wskazać, że rozstrzygnięcie podejmowane w zakresie ustalenia, czy dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie – stanowią one usługi odrębne w świetle przepisów ustawy o VAT, wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy – ocenia minister.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.