Księgowość

Od 1 lipca zmiany w akcyzie i rejestracji. O czym muszą pamiętać dealerzy?

Od 1 lipca br. wejdą w życie zmiany dotyczące rejestracji pojazdu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, który został sprowadzony z innego kraju UE. Jeśli auto zostało nabyte wewnątrzwspólnotowo, rejestracja będzie wiązała się z dodatkowym obowiązkiem. Konieczne okaże się bowiem przedłożenie w wydziale komunikacji dokumentu z urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie musimy płacić akcyzy.

JAKIE SAMOCHODY?
Zmiany dotyczą aut osobowych z rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e). Powyższe grupy nie powinny jednak zaprzątać głowy dealerom. „Czterokołowiec” oznacza pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla. „Czterokołowiec lekki” to pojazd jeszcze mniejszy. Interesują nas natomiast pojazdy ciężarowe z kategorii homologacyjnej N1, gdzie chodzi o podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van”, oraz „specjalne”, obejmujące kategorie homologacyjne M1 i N1. M1 to pojazdy do przewozu osób, które mają nie więcej niż osiem miejsc dla pasażerów, N1 – pojazdy do przewozu ładunków i o masie nieprzekraczającej 3,5 tony.

POJAZDY ZWOLNIONE Z AKCYZY

Zwolnienie od akcyzy, obejmuje tylko pojazdy elektryczne i napędzane wodorem, a także hybrydowe (o pojemności silnika spalinowego równej lub niższej 2 tys. cm³) oraz specjalistyczne karetki. Dodajmy, że „elektryki” i samochody napędzane wodorem powinny spełnić odpowiednie definicje z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 11 stycznia 2018 r.

Do wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy (nabycie wewnątrzwspólnotowe, jak i przebudowa pojazdu) należy dołączyć dokumenty dotyczące samochodu, jak np. informacje od producenta czy zdjęcia.

OBOWIĄZEK POSIADANIA POTWIERDZENIA

W przypadku, gdy sprzedajemy auto, które nie było dotychczas rejestrowane w Polsce, wiąże się to z obowiązkiem przekazania nabywcy dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Innymi słowy, obowiązek posiadania takiego potwierdzenia spada na podmiot, który sprowadził pojazd z UE. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zakup odbywa się za pośrednictwem „wyspecjalizowanego salonu sprzedaży”. W praktyce chodzi o autoryzowany salon sprzedaży.

KTO PRZEKAZUJE DOKUMENT?

Nie ma obowiązku, by odpowiedni dokument przekazywała firma, która dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia aut osobowych, jeśli prowadzi sprzedaż nowych samochodów na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży i ma z nimi długoterminowe umowy. Wspomniany podmiot jest zobligowany do przekazania salonowi tylko kopi dokumentu. Salon zaś, jeśli dokonuje sprzedaży, musi dołączyć do faktury klienta oświadczenie, że ma taką kopię. Jeżeli natomiast salon posiada oryginał, to na fakturze (bądź oddzielnie) dołącza oświadczenie, że posiada oryginalną wersję dokumentu.

KIEDY WEJDĄ W ŻYCIE ZMIANY?

Od kiedy spadnie na nas nowy obowiązek? Jeśli 30 czerwca  złożymy wniosek np. o rejestrację vana. Wówczas nie dotyczą nas już nowe zmiany i realizujemy wszystko „po staremu”. Ale do rejestracji dokonanej 1 lipca (albo po tej dacie), konieczne byłoby dołączenie odpowiedniego dokumentu z urzędu skarbowego.

URZĄD TWIERDZI, ŻE MAMY ZAPŁACIĆ. CO DALEJ?

Jeśli urząd stwierdzi, że mamy zapłacić akcyzę, to wówczas pozostają nam dwa wyjścia – uiszczenie opłaty bądź złożenie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosku o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z akcyzy, o ile oczywiście spełniamy warunki takiego zwolnienia.

AKCYZA A ZMIANA KONSTRUKCJI AUTA

Nowe przepisy obejmą także zmiany konstrukcyjne w samochodach. Jeśli przerobimy auto ciężarowe zwolnione z akcyzy na osobowe (objęte akcyzą), to pojazd będzie podchodził pod obowiązek akcyzowy, nawet jeżeli wcześniej był przez nas rejestrowany. W rozumieniu akcyzy, samochodami osobowymi są pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703, przeznaczone w zasadzie do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami typu kombi oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Podsumowując, gdy auto zostało nabyte wewnątrzwspólnotowo, czeka nas dodatkowy obowiązek przy rejestracji, polegający na dostarczeniu do urzędu skarbowego dokumentu potwierdzającego brak konieczności opłaty akcyzy. Dealer musi więc przekazać klientowi oświadczenie, że ma kopię bądź oryginał takiego dokumentu. Nadchodzące zmiany mają w teorii pomóc ukrócić zjawisko sprowadzania z UE aut osobowych, które w celu uniknięcia opłaty akcyzowej są następnie rejestrowane jako pojazdy ciężarowe lub specjalne. Obowiązek przedstawiania dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego lub potwierdzającego brak takiego obowiązku obejmie wraz z 1 lipca także pojazdy, które nie są objęte opłatą akcyzową.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.