Księgowość

Od 1 października więcej czasu na złożenie VAT-26

Pakiet SLIM VAT 2, który wejdzie w życie 1 października 2021 r., wprowadza szereg zmian. Jedną z nich jest zmiana dotycząca składania zgłoszenia VAT-26 oraz jego aktualizacji. Jak wyglądają nowe przepisy?

WYDŁUŻONY TERMIN ZŁOŻENIA VAT-26

Od 1 października 2021 r. termin złożenia VAT-26 zostanie wydłużony. Podatnik będzie miał czas na złożenie druku do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z samochodem, choć nie później niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7. Co więcej, w wypadku niezłożenia w terminie zgłoszenia VAT-26 zmiany w przepisach zakładają, że pojazd jest wykorzystywany tylko na potrzeby firmy od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

WIĘCEJ CZASU NA AKTUALIZACJĘ

To jednak nie wszystko, ponieważ ustawodawca wydłużył również termin na złożenie aktualizacji zgłoszenia VAT-26. Od 1 października, jeśli dokonamy zmiany trybu wykorzystania samochodu, będziemy zobowiązani do aktualizacji informacji najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonaliśmy tej modyfikacji. Aktualnie obowiązujący przepis mówi zaś o tym, że w wypadku zmiany sposobu wykorzystywania samochodu podatnik ma czas na aktualizację najpóźniej przed dniem, w którym nastąpi zmiana przeznaczenia auta.

ODLICZENIE 100 PROCENT

Przypomnijmy, że podatnicy, którzy chcą odliczyć 100 proc. VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem aut, zobowiązani są do zgłoszenia pojazdu do właściwego urzędu skarbowego na druku VAT-26, a także prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu oraz wprowadzenia regulaminu użytkowania pojazdów w firmie. Gwoli przypomnienia: nabycie auta, opłaty za najem lub leasing operacyjny, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, usług naprawy i serwisowania itd. to wydatki, gdzie odliczyć możemy do 50 proc. podatku, chyba że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa – wówczas mamy prawo do 100-proc. odliczenia.

Obecnie obowiązujące przepisy mówią, że podatnicy, którzy wykorzystują samochody tylko w celach firmowych, są zobowiązani do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach, przy czym termin wynosi siedem dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z autami służbowymi.

PODSUMOWANIE

1. Od 1 października 2021 r. zmieni się termin na złożenie VAT-26. Podatnik będzie miał czas do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z samochodem, lecz nie później niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7.

2. W wypadku niezłożenia w terminie zgłoszenia VAT-26 zmiany w przepisach zakładają, że pojazd jest wykorzystywany tylko na potrzeby firmy od pierwszego dnia miesiąca, w którym podatnik złoży tę informację.

3. Gdy dokonamy zmiany deklaracji sposobu wykorzystywania samochodu, od 1 października 2021 r. będziemy zobowiązani do aktualizacji informacji najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonaliśmy tej modyfikacji.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.