Księgowość

Pomoc firm na rzecz Ukrainy – ulgi i odliczenia

Polskie społeczeństwo, w tym przedsiębiorcy, ruszyło z pomocą obywatelom Ukrainy. Rząd zakłada ułatwienia podatkowe dla niosących pomoc.

„Pomoc niesiona jest zarówno przez wolontariuszy będących osobami fizycznymi, jak i przez fundacje, stowarzyszenia, OPP i inne organizacje społeczne, a także przez osoby prawne. Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać przewidzieliśmy ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzamy też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami podatkowymi” – informuje wiceminister finansów Artur Soboń. Dodaje, że w ramach ustawowego pakietu pomocy udzielanej osobom poszkodowanym w wojnie na Ukrainie zmiany będą wyglądały następująco:
✔️ zwolnienie z podatku od darowizn;
✔️ możliwość zaliczania przez firmy pomocy do kosztów;
✔️zwolnienie z PIT nieodpłatnych świadczeń (np. mieszkanie).

Co ważne, 3 marca na stronie rządu pojawił się projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (jego wdrożenie zostało przewidziane jeszcze na ten miesiąc). W ramach projektu zostaną opracowane m.in. zasady powierzania pracy Ukraińcom, pomocy udzielanej im przez wojewodów czy utworzenia nowej rezerwy celowej na finansowanie wydatków przeznaczanych na pomoc.

PODATEK OD DAROWIZN

Aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają na odliczenie od podatku określonych darowizn w formie pieniężnej oraz rzeczowej, co odnosi się m.in. do darowizn przekazywanych na działalność organizacji pożytku publicznego i niemających takiego statusu fundacji i stowarzyszeń. Dla PIT odliczenie wyniesie maksymalnie do 6 proc. dochodu, dla CIT – do 10 proc. Gdy dealer zrealizuje darowiznę pieniężną, będzie potrzebował dowodu wpłaty na rachunek bankowy, zaś w wypadku darowizny rzeczowej – dokumentu wskazującego dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Dealer nie może odliczyć darowizn dla samych podmiotów ukraińskich (inaczej jest z podmiotami działającymi na terenie UE i EOG).

Jak wskazuje „Rzeczpospolita”, warto, żeby rząd m.in. poszerzył ulgę. „Tak, aby wolno było odliczyć też darowizny na inne podmioty, które zajmują się pomocą dla ofiar wojny” – twierdzi w rozmowie z dziennikiem Patrycja Goździowska, doradca podatkowy i partner w kancelarii SSW Pragmatic Solutions. Dodaje, że można to zrobić na wzór tarczy antykryzysowej, która wprowadziła preferencyjne zasady rozliczania darowizn na walkę z koronawirusem. Z kolei Wojciech Jasiński, doradca podatkowy w ATA Finance, zauważa, że przedsiębiorcy mogą spróbować podciągnąć swoje działania pod społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), gdyżwydatki na filantropię oznaczają koszt podatkowy. Jasiński podkreśla jednak, że przydałaby się interpretacja ogólna ministra finansów, która potwierdziłaby, że działania wspierające ofiary wojny wpisują się w strategię CSR.

BIZNES OCZEKUJE ZMIAN

Co ciekawe, Business Centre Club chce, żeby polski rząd przyjął regulacje, które sprawiłyby, że dodatkowe obowiązki podatkowe czy sankcje nie byłyby nakładane na przedsiębiorców, którzy organizują zakwaterowanie dla rodzin bądź zbiórki pomocowe w zakładach pracy. Według BCC firmy dbające o zakwaterowanie dla Ukraińców powinny móc koszty z tym związane zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej. „Oczekujemy od ministerstwa finansów zajęcia wyraźnego stanowiska, czy poniesione przez przedsiębiorców koszty mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a także maksymalnego, przychylnego spojrzenia na każdą akcję pomocową organizowaną przez pracodawców” – apeluje BCC.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.