Księgowość

Umorzona kwota z dotacji PFR do opodatkowania!

Za chwilę minie rok od momentu, gdy pierwsze firmy dealerskie otrzymały subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju. Z Tarczy Finansowej skorzystała zdecydowana większość firm dealerskich. Po 12 miesiącach nadszedł jednak czas rozliczenia i rozpoczęcia spłaty subwencji. Jak będzie przebiegał ten proces?

Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia subwencji nie zostały jeszcze opublikowane, jednak PFR zapowiada, że już w przyszłym tygodniu – nie później niż 14 kwietnia, na stronie Funduszu ukaże się regulamin w zakresie regulacji dotyczących umorzenia. To dobra wiadomość. Gorsza jest taka że to już trzeci komunikowany przez PFR termin – wcześniej na stronie widniała informacja że regulamin opublikowany zostanie 1 kwietnia czy 9 kwietnia…

Polski Fundusz Rozwoju poinformował ponadto na swojej stronie, że proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 rozpocznie się po 29 kwietnia br.

W przypadku branży dealerskiej umorzenie może sięgnąć do 75% – w tym celu firma musi spełnić jednak szereg warunków. Dealer powinien przede wszystkim kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej (25% umorzenia), utrzymać średni stan zatrudnienia w okresie ostatnich 12 miesięcy (do 25% umorzenia) oraz udokumentować poniesienie strat na sprzedaży (do 25% umorzenia).

Należy jednak pamiętać, że oświadczenie połączone z wnioskiem o umorzenie należy złożyć w przeciągu 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej przedsiębiorcy.

To kluczowe dla uzyskania częściowego umorzenia pożyczki – w innym razie dealer zobowiązany będzie do zwrotu 100% otrzymanej subwencji!

Przygotowując się do rozliczenia subwencji PFR, należy również pamiętać o ważnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej skutków podatkowych otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju subwencji. Dyrektor KIS zakwestionował stanowisko wnioskodawcy, który wskazywał, że umorzone środki pieniężne otrzymane w ramach Tarczy Finansowej nie stanowią przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym.

Dyrektor KIS przypomniał, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, oprócz kilku wymienionych w ustawie wyjątków. Wsparcie finansowe otrzymane w ramach Tarczy Finansowej określone jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa traktowana jest jak pożyczka. Zatem, z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych kwota pożyczki jest świadczeniem zwrotnym, a otrzymanie pożyczki i jej spłata na warunkach przewidzianych w umowie są neutralne podatkowo.

W związku z powyższym otrzymanie środków pieniężnych w ramach Tarczy Finansowej nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem, o ile sam fakt otrzymania subwencji finansowej jest dla wnioskodawcy obojętny podatkowo, to jej umorzenie stanowić już będzie dla wnioskodawcy konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu.

Pełną treść interpretacji możecie Państwo przeczytać TUTAJ

Jako że rozliczenie subwencji PFR przysparza księgowym jeszcze wiele kłopotów, w ramach Dealerskiej Akademii Podatkowej planujemy zorganizowanie szkolenia rozwiewającego wątpliwości związane z tym tematem. Więcej szczegółów wkrótce.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.