Księgowość

Zmiany w składce zdrowotnej od 13 kwietnia

Prezydent Andrzej Duda podpisał na początku miesiąca ustawę, która zmienia zasady liczenia składki zdrowotnej. Przepisy oficjalnie weszły w życie 13 kwietnia. Ministerstwo Finansów poinformowało, że przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc także zakupy z lat poprzednich. Niektórzy przedsiębiorcy zapłacą tym samym mniejszą składkę zdrowotną.

Nowelizacja, która weszła w życie 13 kwietnia, modyfikuje m.in. zasady ustalania dochodu do obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Dochód będzie bowiem obliczany z uwzględnieniem różnic remanentowych. Co to w praktyce oznacza? Jak przybliża „Rzeczpospolita”, firmy, które kupiły towary jeszcze w 2021 r., ale sprzedadzą je później, np. w 2022 r., będą uwzględniać wydatki na zakupy przy obliczaniu składki zdrowotnej. „Zasada powinna obowiązywać od samego początku. Niedopuszczalne jest, by przedsiębiorcy płacili składkę zdrowotną od przychodu ze sprzedaży bez uwzględniania poniesionego kosztu” – twierdzi wiceminister finansów Artur Soboń.

„RP” tłumaczy, że przedsiębiorcy, którzy działają w oparciu o księgę przychodów i rozchodów, a którym zostały towary z 2021 r., przy wyliczaniu dochodu z ich sprzedaży będą mogli uwzględnić, tak jak przy liczeniu PIT, różnice remanentowe. To zaś powoduje, że zapłacą składkę zdrowotną od tego, co w rzeczywistości zarobili, a nie od czystego przychodu.


Poniżej prezentujemy listę najważniejszych zmian, które podaje ZUS:

1. „Ustalając wysokość dochodu, należy uwzględniać szczególne zasady ustalania dochodu w podatku PIT, o których mowa w art. 24 ust. 1–2b ustawy o PIT, w tym tzw. różnice remanentowe. Dzięki zmianie przy ustalaniu rocznej podstawy obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorcy będą uwzględniali różnice remanentowe obliczane dla potrzeb podatku PIT”.

2. „Osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów, które dla celów podatku PIT sporządzają remanent w trakcie roku, mogą uwzględniać różnice remanentowe przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej”.

3. „Przy ustalaniu w 2022 r. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększa się dochodu (…) o różnicę remanentową, gdy remanent końcowy jest wyższy od remanentu początkowego. W konsekwencji, w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie zwiększa dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego”.

4. „W przypadku ustalania dochodu, o którym mowa w art. 81 ust. 2 i 2c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu obowiązującym od 13 kwietnia 2022 r., od przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (przychody z odpłatnego zbycia określonych składników majątku, np. środków trwałych), dochód ustalony z uwzględnieniem art. 24 ust. 2 zdanie drugie ustawy o PIT (szczególny sposób ustalania dochodu w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku), nie jest powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r. Chodzi np. o środki trwałe, które przedsiębiorca przed 2022 r. amortyzował i odpisy amortyzacyjne zaliczał do kosztów podatkowych”.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.