Aktualności

Leasing ogranicza straty

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 42 mld zł. To wynik o 2,8 proc. niższy niż przed rokiem. Słabszym ogniwem okazał się segment lekkich aut.

Związek Polskiego Leasingu przekazał, że pod koniec czerwca 2022 r. całkowita wartość aktywnego portfela branży leasingowej osiągnęła poziom 172,7 mld zł, co oznacza 7,1 proc. wzrostu względem ubiegłego roku. W przypadku portfela ograniczonego do finansowania aktywów ruchomych, dynamika wzrostu była jeszcze lepsza, osiągając w badanym okresie poziom 7,5 proc. rok do roku.

Ten rodzaj finansowania szczególnie upodobały sobie mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią 70,7 proc. portfela klientów firm leasingowych (To firmy o obrotach nieprzekraczających 20 mln zł). Z kolei pomimo pewnych trudności podstawowym przedmiotem leasingu pozostają lekkie pojazdy. W pierwszych dwóch kwartałach 2022 r. segment ten odpowiadał za 42,6 proc. struktury finansowania, nieco mniej niż przed rokiem, kiedy zatrzymał się na poziomie 43,6 proc.

Eksperci z branży leasingowej przyznają, że sytuacja ekonomiczna w kraju negatywnie wpłynęła na skalę finansowania lekkich aut, a przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na odwlekanie decyzji zakupowych w związku z zaporowymi cenami samochodów, wysokimi stopami procentowymi oraz brakiem gwarancji terminów dostaw. „Na wyniki branży leasingowej w pierwszej połowie roku oddziaływały braki podażowe w zakresie nowych pojazdów osobowych oraz problemy popytowe. Przedsiębiorcy obserwują rosnące ceny aktywów i przybierają postawę wyczekującą. Dlatego jako branża, przyjmujemy ostrożny scenariusz rozwoju na kolejne miesiące roku” – wskazuje Paweł Pach, Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu.

W rezultacie sektor leasingu sfinansował lekkie pojazdy o łącznej wartości 17,7 mld zł, co oznacza wynik o 11,4 proc. niższy od ubiegłorocznego.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Linkedin
REKLAMA
Zobacz również
Aktualności
Skonsolidowani jak nigdy
Redakcja
4/10/2023
Aktualności
Trzeci kwartał z mocnym zamknięciem
Redakcja
4/10/2023
Aktualności
BYD wygra z Teslą? Prognoza na 2024 r.
Redakcja
3/10/2023
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.