Aktualności

Rząd szykuje zmiany w opłatach ewidencyjnych

Rząd postanowił, że zlikwiduje opłaty ewidencyjne uiszczane przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania nimi i poddaniem ich wymaganym badaniom technicznym.

„Projekt obejmie ponadto zniesienie opłat ewidencyjnych za wpis przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej lub ewidencji – wskazanych w art. 138a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, które aktualnie nie są jeszcze pobierane” – wynika z projektu. Co więcej, zgodnie z zapowiedziami, nie będzie także pobierana opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej.

Proponowane zmiany sprawią, że podmioty zobowiązane do pobierania opłaty, takie jak starosta, marszałek, wojewoda, a także przedsiębiorcy prowadzący stacje kontroli pojazdów, nie będą już zobowiązane do składania miesięcznych sprawozdań z pobranych i przekazanych opłat ewidencyjnych.

Przyjęcie projektu przez rząd zostało zaplanowane na przełom trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku. W 2023 r. nowelizację czeka zaś proces legislacyjny. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Przypomnijmy, że opłata ewidencyjna jest pobierana m.in. od obywateli przez organy samorządowe przy rejestracji pojazdu, wydaniu dowodu rejestracyjnego, a ponadto pozwolenia czasowego, wydaniu karty pojazdu czy nalepki kontrolnej.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
Linkedin
REKLAMA
Zobacz również
Aktualności
Pomagają bez ograniczeń
Redakcja
24/3/2023
Aktualności
Sobiesław Zasada Automotive wspiera innowacyjną profilaktykę raka piersi
Redakcja
23/3/2023
Aktualności sponsorowany
Aktywna komunikacja napędza biznes
Redakcja
22/3/2023
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.