Miesięcznik Dealer
(2011-11-11)
Ponadto w numerze: