Miesięcznik Dealer
(2011-12-12)
Ponadto w numerze: