Miesięcznik Dealer
(2012-01-23)
Ponadto w numerze: