Miesięcznik Dealer
(2012-02-19)
Ponadto w numerze: