Księgowość

Dealer sponsorujący klub sportowy z dodatkową ulgą podatkową!

Dealer sponsorujący klub sportowy może zaliczyć wydatki do kosztów CIT, a następnie odliczyć ich połowę od dochodu – wynika z czerwcowej interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja jest o tyle ważna, że „Polski Ład” wprowadził ulgę dla przedsiębiorców, którzy sponsorują sport, naukę lub kulturę. Firmy, poza rozliczeniem wydatków w podatkowych kosztach, mają – zgodnie ze wspomnianą interpretacją – prawo do odliczenia ich połowy od dochodu.

Sprawa, której przyjrzał się dyrektor KIS, dotyczy dealera, który – w ramach promocji swojej marki – zdecydował się na współpracę z lokalnym klubem żużlowym (działającym w formie stowarzyszenia kultury fizycznej). To klub uczestniczący posiadający licencję na udział w rozgrywkach ligowych. Prowadzi on działalność gospodarczą, choć dochody, które uzyskuje, służą wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członkami stowarzyszenia. Działalność, która jest prowadzona przez stowarzyszenie, ma charakter non-profit.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O ULDZE SPONSORINGOWEJ

Umowa sponsoringowa zawarta między firmą dealerską a klubem sportowym zobowiązuje m.in. do przyznania dealerowi tytułu sponsora tytularnego klubu czy nadania oficjalnej nazwy klubu z uwzględnieniem nazwy dealera. Zawarcie takiej umowy przez dealera ma przede wszystkim wpłynąć na potencjalny wzrost jego przychodów, gdyż w założeniu ponoszone przez niego wydatki na promocję (reklamę) w ramach umowy sponsoringu przyczyniają się m.in. do rozpowszechniania informacji na jego temat, a tym samym oferowanych usług oraz sprzedawanych aut. W praktyce więc cele sponsoringowe mogą mieć wpływ na wzrost uzyskiwanych przychodów firmy dealerskiej.

Dealer wypłaca klubowi wynagrodzenie, co jest dokumentowane odpowiednimi fakturami. Fundusze, które zostają przekazane zgodnie z umową sponsoringową, mają być wykorzystywane na cele statutowe stowarzyszenia. Chodzi m.in. o programy szkoleniowe, zakup sprzętu, finansowanie stypendiów czy uczestnictwo w zawodach (to, na co przeznaczane są środki, opisywane jest w sprawozdaniach).

Fiskus ocenił, że wydatki wynikające z umowy sponsoringowej mają przełożenie na przychody dealera. Dlatego mogą być rozliczone w kosztach, a następnie, zgodnie z „Polskim Ładem”, odliczone w połowie od dochodu. Przypomnijmy: ulga pozwala podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów – 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów, zaś 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi.

„Odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu. Ulga będzie odliczana w zeznaniu rocznym. W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na kluby sportowe, które realizują cele określone w art. 28 ustawy o sporcie, tj. m.in. zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego. Koszty mogą dotyczyć również sfinansowania stypendium sportowego” – brzmi interpretacja dyrektora KIS. Dodajmy, że w ramach realizacji ulgi koszty mogą być poniesione także na imprezę sportową niebędącą masową imprezą sportową, o której mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. Pełna interpretacja dyrektora KIS znajduje się pod tym adresem.

Czym jest impreza masowa?  
Ulga sponsoringowa obejmuje m.in. imprezy sportowe, które nie mają masowego charakteru. Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2171), impreza masowa to impreza mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej. Może się ona odbywać na stadionie bądź w innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba udostępnionych miejsc wyniosłaby nie mniej niż 1000, zaś w wypadku hali sportowej lub innego budynku nie mniej niż 300.
Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.