Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Administratorem danych osobowych jest Dealer Consulting Group Konieczny i Wspólnicy sp.j. (wydawca „Miesięcznika Dealer”) z siedzibą w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa). Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email redakcja@miesiecznikdealer.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele przetwarzania 

Strona i jej podstrony mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych innych danych) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Osoby zamawiające prenumeratę miesięcznika „Dealer”, dostęp do aplikacji mobilnej miesięcznika „Dealer”, zamawiające newsletter „Dealerski Przegląd Prasy” (i inne newslettery administratora danych) bądź rejestrujące konto na portalu miesiecznikdealer.pl zgadzają się na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub zarejestrowania użytkownika.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów prawa. Nie są udostępnianie do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w czasie niezbędnym do realizacji poszczególnych celów przetwarzania. 

Prawa podmiotów danych 

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio została wyrażona taka zgoda
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych (w tym m.in. odpowiedzi na pytania, realizacja zamówień, otrzymywanie newsletterów).

Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.