Księgowość

Nadchodzą zmiany w JPK_VAT?

Obowiązek oznaczania niektórych faktur symbolami na potrzeby JPK_V7 obowiązuje od października 2020 r. Część przepisów nadal budzi jednak wiele wątpliwości. Aby je rozwiać, Ministerstwo Finansów opublikowało – datowany na 9 marca – projekt nowelizacji. Do 6 kwietnia będą trwały konsultacje w tym zakresie, ale już teraz widać, że zamiast uproszczeń, niektóre obowiązki, np. ten związany ze stosowaniem oznaczenia „MPP”, mogą się jeszcze bardziej skomplikować.

Spora część planowanych zmian dotyczy działalności związanej ze sprzedażą samochodów oraz części. Doprecyzowano, że oznaczenie GTU_07 dotyczy wszystkich pojazdów (nie tylko samochodowych) oraz części do tych pojazdów, ale wyłącznie o kodach CN 8701–8708. W praktyce nie powinno to wpłynąć na zakres stosowania kodu GTU_07 przez dealerów, jako że spektrum ich działania obejmuje głównie pojazdy o kodach 8703 i 8704, a ponadto już dotychczas kod ten był stosowany do pełnego zakresu towarów objętych wskazanymi kodami CN i nic w tym zakresie nie ulegnie zmianie.

Większe zmiany dotyczą innych oznaczeń, np. GTU_01. Projekt rozporządzenia uściśla, że oznaczenie to dotyczy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., oznaczonych kodami CN 2203-2208. Takie podejście powoduje, że znikają wątpliwości w zakresie tego, czy kodem GTU_01 powinny być oznaczane np. płyny do spryskiwaczy zawierające alkohol etylowy Zmienią się też zasady stosowania kodu GTU_10. Będzie on dotyczyć nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale również ich części i udziałów w prawie własności.

Opisywana nowelizacja dotyczy nie tylko stosowania oznaczeń liczbowych, ale też pozostałych – jak „TP” i „MPP”. W przypadku tego pierwszego symbolu chodzi o zawężenie jego stosowania wyłącznie do dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności przekracza 15 000 zł. Za dostawę towarów lub świadczenie usług dla podmiotu powiązanego uznaje się dostawy towarów lub świadczenia usług dokonane w ramach świadczeń wynikających z realizacji jednej umowy, niezależnie od liczby jednostkowych zamówień i wystawionych dowodów sprzedaży, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Poważniejszych zmian można spodziewać się w zakresie stosowania oznaczenia „MPP”. Projekt rozporządzenia zakłada, że będzie ono dotyczyć wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności – nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tej formuły, ale też i tych, w przypadku których podzielona płatność stosowana jest dobrowolnie. Z zapisów projektu ani towarzyszącego mu uzasadnienia trudno wywnioskować, czy chodzi w tym przypadku o oznaczenie zastosowane przez podatnika na wystawianej przez niego fakturze, czy też może o sposób, według którego nabywca zdecydował się zrealizować płatność. Gdyby chodziło o to, by w ramach JPK pokazać, czy faktycznie nabywca dokonał zapłaty, stosując „MPP”, mogłoby to okazać się bardzo trudne. Może też pojawić się konieczność weryfikacji JPK po zakończeniu miesiąca i zastosowania oznaczenia „MPP” tylko tam, gdzie kontrahent dokonał płatności przy wykorzystaniu formuły split payment. Niewykluczone też, że wobec niejasności dotyczących nowych regulacji w tym zakresie składany JPK będzie znacznie częściej korygowany.

Co ciekawe, projekt zakłada, że znowelizowane przepisy powinny być uwzględnione już w rozliczeniach za kwiecień 2021 r. Może się tak stać, mimo że do 6 kwietnia trwają konsultacje projektu rozporządzenia, co oznacza, że nie wiadomo, czy i kiedy zostanie ono przyjęte, a także zyska moc wiążącą…

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.