Księgowość

Nowelizacja ustawy AML. Nowe podmioty obowiązane!

Temat ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (w skrócie: AML) powraca co jakiś czas – zwłaszcza przy okazji kolejnych nowelizacji przepisów, za sprawą których regulacje AML zaczynają dotyczyć kolejnych grup przedsiębiorców lub rozszerzają zakres obowiązków dotyczących firm już objętych przepisami ustawy. Nie inaczej jest tym razem. Najnowsza nowelizacja przepisów ustawy AML ma na celu właściwą implementację unijnych przepisów o AML w poszczególnych krajach członkowskich.

I choć w uzasadnieniu do nowelizacji polskiej ustawy wiele miejsca poświęcono nowym obowiązkom, jakie nakładane są na firmy, które zajmują się m.in. handlem działami sztuki i prowadzącymi działalność w zakresie obrotu walutami wirtualnymi, to równie wiele fragmentów dotyczy działalności biur rachunkowych, które prowadzi – świadcząc usługi dla dealerów – wielu odbiorców „Biuletynu”.

We wspomnianym uzasadnieniu można przeczytać, że zgodnie ze znowelizowanym przepisem dyrektywy 2015/849 obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ciążyć powinny nie tylko na biegłych rewidentach, zewnętrznych księgowych oraz doradcach podatkowych, ale również na innych osobach świadczących w ramach prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej lub zawodowej usługi obejmujące świadczenie porad w sprawach podatkowych.

W związku z tym przepisem status tzw. instytucji obowiązanej – w myśl ustawy AML – zostanie nadany również innym osobom, które udzielają pomocy materialnej, wsparcia lub porad w sprawach podatkowych w ramach podstawowej działalności gospodarczej lub zawodowej. W uzasadnieniu do projektu zmian, pod którym podpisany jest premier Mateusz Morawiecki, można przeczytać, że za udzielenie pomocy materialnej lub wsparcia w sprawach podatkowych należy uznać m.in. prowadzenie ksiąg podatkowych oraz sporządzanie deklaracji.

Wszystko wskazuje więc na to, że na biura rachunkowe, które staną się instytucji obowiązanymi, spadnie wiele dodatkowych obowiązków. Jakie? Chodzi m.in. o konieczność identyfikowania beneficjentów rzeczywistych przedsiębiorstw, które obsługuje dane biuro. Firma będzie musiała wdrożyć również wewnętrzną procedurę dotyczącą AML, a także stosować środki bezpieczeństwa finansowego. Konieczna będzie również analiza transakcji, jakie zawarł kontrahent biura. W przypadku wystąpienia podejrzenia prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu, biuro rachunkowe będzie również zobowiązane do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Obowiązków jest jednak więcej. Przepisy zobowiązują wspomniane instytucje obowiązane także do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację obowiązków z zakresu AML (najczęściej jest to główna księgowa). Jeśli biuro rachunkowe zatrudnia osoby, które będą miały styczność z realizacją obowiązków nakładanych przez przepisy, muszą one mieć zapewniony udział w szkoleniach dotyczących AML.

Brak realizacji obowiązków wynikających z przepisów zagrożony jest surowymi karami. Ich wysokość to nawet 10 proc. obrotów instytucji obowiązanej lub 5 mln euro. Z kolei osoba wyznaczona jako odpowiedzialna za wykonanie obowiązków określonych w ustawie w czasie, w którym naruszono te przepisy, może zostać ukarana karą pieniężną do wysokości 1 mln zł.

Nowelizację przepisów dotyczących ustawy AML przyjął już Sejm. Za jej przyjęciem było aż 432 posłów. Ustawa została skierowana do Senatu, który ma się nią zająć już na obecnym posiedzeniu, które rozpoczęło się 24 marca. Warto dodać, że nowelizacja ma wejść w życie już po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.