Księgowość

NSA: Dealer może odliczyć wydatki na szkolenia z jazdy

Reklama i reprezentacja to płynne pojęcia, dlatego zdarza się, że dealerzy nie są pewni, które koszty podlegają odliczeniu, a jakie nie. Tymczasem w wyroku z 3 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że dealer może odliczyć od przychodu wydatki na organizację szkoleń z jazdy sprzedawanymi samochodami.

Według NSA (sygn. akt II FSK 2511/19) wydatki na szkolenia z jazdy sprzedawanymi przez dealera pojazdami mają charakter reklamy. Inaczej jest w wypadku kosztów, które dealer ponosi w związku z wizytami klientów w fabryce produkującej pojazdy, czy muzeum danej marki: to reprezentacja, której celem jest budowanie wizerunku i prestiżu firmy.

RÓŻNE SPOJRZENIA
Dyrektor Informacji Skarbowej przyjrzał się stanowisku dealera, który wyszedł z założenia, że wszystkie powyższe rzeczy wchodzą w zakres wydatków o charakterze promocyjno-reklamowym, a więc jego zdaniem można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. Dealer, z myślą o obecnych, jak i potencjalnych klientach, organizował wyjazdy do Niemiec, gdzie klienci uczestniczyli w całodniowym szkoleniu techniki jazdy samochodem. Co więcej, zaproszone osoby zwiedzały także fabrykę aut i muzeum jednej z marek. W pewnym sensie mamy więc do czynienia z działaniem reklamowym, ale Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyszedł z założenia, że szkolenia z techniki jazdy oraz zwiedzanie mają przede wszystkim na celu budowanie prestiżu firmy. To zaś oznacza reprezentację, która uniemożliwia zaliczenie wydatków do kosztów podatkowych.

Z takim wyrokiem zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 1068/18), zwracając uwagę, że zarówno reprezentacja, jak i reklama mają na celu promocję danego podmiotu, ale każda z nich spełnia ten cel w inny sposób. Zdaniem WSA reklama polega na przedstawieniu towarów i nakłanianiu do ich zakupu, zaś reprezentacja kreuje wizerunek sprzedawcy.

NSA UCHYLA WYROK
Lecz powyższy wyrok uchylił NSA, który ocenił, że wydatki poniesione na organizację szkoleń z jazdy mają charakter reklamowy powiązany z prezentacją sprzedawanych aut, dlatego spółka może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu. NSA podkreślił przy tym, że odliczenie nie przysługuje w odniesieniu do wydatków związanych z wizytą w niemieckiej fabryce samochodów i muzeum marki. „Nie jest prawidłowe stanowisko sądu pierwszej instancji, według którego wydatki ponoszone na organizację tzw. akademii jazdy noszą znamiona kosztów reprezentacji […]” – czytamy w wyroku.

Jak tłumaczy NSA, „nie są wydatkami na reprezentację wydatki związane z działaniami, które mają na celu dostarczenie informacji o produktach lub towarach oferowanych przez podatnika do sprzedaży, gdyż wydatki te są nakierowane na zainteresowanie potencjalnych klientów konkretnymi przedmiotami znajdującymi się w ofercie handlowej podatnika, a nie na stworzenie ogólnego pozytywnego wizerunku działalności podatnika i jego firmy”.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.