Księgowość

Ważne zmiany w VAT dotyczące zagranicznych transakcji e-commerce

Rodzimy dealer sprzedaje części zamienne do Niemiec i Czech. W pierwszym kraju roczna sprzedaż (pomniejszona o kwotę podatku) wynosi 9,5 tys. euro, w drugim – 8,5 tys. euro. Dealer nie będzie musiał już rejestrować się w obu państwach dla celów VAT i  składać na ich terenie deklaracji – wystarczy rejestracja w Polsce, gdzie prowadzi działalność gospodarczą.

Powyższy scenariusz będzie możliwy od 1 lipca, kiedy to w całej UE wejdzie w życie ważna zmiana w rozliczaniu VAT. Polski przedsiębiorca, który wyśle towar do innego kraju UE o łącznej wartości nie przekraczającej 10 tys. euro, będzie mógł rozliczyć się w ramach polskiego podatku VAT. Dealerzy, którzy dokonują transakcji wysyłkowych (e-commerce) do innych państw członkowskich będą bowiem podlegać nowym zasadom opodatkowania. Mowa o VAT OSS (One Stop Shop) – unijnej procedurze, która ma na celu uszczelnić system podatkowy. Wraz z wprowadzeniem OSS, wdrożony zostaje termin WSTO (Wewnątrzwspólnotowa Sprzedaż Towarów na Odległość), który zastępuje obowiązujące dotychczas pojęcie „sprzedaży wysyłkowej”.

KORZYSTNA ZMIANA

Jak wskazuje doradca podatkowy Jerzy Martini, partner w Martini i Wspólnicy, problem w tym, że nasz rząd nie przygotował jeszcze odpowiedniej ustawy. – Mamy w zasadzie nieco ponad miesiąc na przygotowanie się do istotnych zmian, jednak na razie nie ma przepisów, które miałyby implementować zmiany i dyrektywy – zwraca uwagę ekspert. Dodaje, że zmiana dotknie przede wszystkim dealerów, którzy zajmują się sprzedażą wysyłkową do innych państw UE.

– Zmiany będą bardzo korzystne dla przedsiębiorców, bo możliwe okaże się rozliczanie VAT-u z innego kraju UE z polskim fiskusem. Innymi słowy, VAT będzie naliczany według stawek lokalnych. Przedsiębiorca będzie mógł składać deklaracje w polskim urzędzie, zamiast rejestrować się w innych państwach – omawia Jerzy Martini. Podkreśla jednak, że zmiany mogą nie mieć dla nas większego znaczenia, jeśli prowadzimy sprzedaż zagraniczną tylko od czasu do czasu. – Natomiast po przekroczeniu 10 tys. euro na dane państwo członkowskie nie mamy już wyboru – musimy rozliczać się VAT-em lokalnym, choć samo rozliczenie będzie wykonywane z polskim fiskusem – przybliża Jerzy Martini.

DEKLARACJA JPK_V7

Przedsiębiorca, dzięki rejestracji VAT OSS w kraju, w jakim posiada zgłoszoną działalność gospodarczą (tzw. państwo identyfikacji), zyskuje możliwość składania raz na kwartał jednej deklaracji VAT oraz opłacania należnego podatku za pośrednictwem państwa identyfikacji. Co ważne, takie rozliczenia odbywać się będą niezależnie od obowiązków wynikających ze składania deklaracji JPK_V7 dla handlu krajowego.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.