Księgowość

Wyższe kilometrówki już od 17 stycznia!

17 stycznia 2023 r. wzrosną stawki za kilometr przebiegu samochodu osobowego, a także motocykla. Zwrot kosztów za używanie pojazdów niebędących własnością pracodawcy – tak w ramach jazd lokalnych, jak i podróży służbowych – będzie więc wyższy. To efekt rozporządzenia ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r.

Jak wyglądają nowe stawki, które wejdą w życie już za nieco ponad tydzień? Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 km przebiegu, które nie mogą być wyższe dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 niż 1,15 zł (dla auta o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł, dla motocykla – 0,69 zł). To – przypomnijmy – stawki maksymalne.

ZWOLNIENIE PODATKOWE I ZE SKŁADEK ZUS

Choć pracodawca, jeśli tylko zechce, może wypłacić pracownikom wyższe stawki, to zwolnienia podatkowe i ze składek ZUS przysługują wyłącznie do kwoty wynikającej z przemnożenia maksymalnej stawki podanej w rozporządzeniu przez 1 km przebiegu. Dodajmy, że wraz z nowym rozporządzeniem nie zmieniły się limity przebiegu w jazdach lokalnych (są one uzależnione od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w którym pracownik jest zatrudniony).

Co ważne, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego (przed 17 stycznia 2023 r.), to do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu stosuje się już nowe stawki.

Ministerstwo Infrastruktury argumentuje zmiany wzrastającymi kosztami eksploatacji pojazdów. Chodzi zwłaszcza o koszty paliwa, które sprawiają, że dotychczasowe maksymalne stawki za 1 km przebiegu nie gwarantują pracownikom zwrotu rzeczywistych kosztów ponoszonych przez nich z tytułu używania własnych aut czy motocykli do celów służbowych.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.