Księgowość

Zmiany w estońskim CIT. Dużo pozytywów, ale są też negatywy – nawet 4x wyższe opodatkowanie użytkowania aut!

Estoński CIT, który dla części dealerów może jawić się jako warta rozważenia alternatywa dla dotychczasowych form opodatkowania, początkowo okazał się skomplikowany i nieprecyzyjny. Z czasem wprowadzono szereg zmian usprawniających, których celem była poprawa nowych przepisów – ostatnie poprawki pojawiły się na początku bieżącego roku. Wprowadzane zmiany oprócz pozytywów zaowocowały jednak także niekorzystnymi dla przedsiębiorców rozwiązaniami.

CO SIĘ ZMIENIŁO?
Zmiany, które wprowadzono w ramach estońskiego CIT, dotyczą m.in. doprecyzowania terminu zawiadomienia organu podatkowego o przejściu na taką formę opodatkowania. Poza tym, zgodnie ze zmianami, zobowiązanie podatkowe powstaje zawsze do końca I kwartału kolejnego roku podatkowego. Określono też, że zobowiązanie podatkowe z tytułu korekty wstępnej będzie od 2023 r. wygasać po czterech latach podatkowych. Zmieniono ponadto zasady kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – i tu dochodzimy do wątpliwości, które wzbudziła zwłaszcza zmiana dotycząca aut osobowych użytkowanych przez pracowników w celach mieszanych.

Wątpliwość jest bowiem związana z koniecznością każdorazowego obowiązku zapłaty estońskiego CIT od połowy ponoszonych wydatków. Chodzi o sytuację, w której pracownik wykorzystuje firmowy pojazd zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Oznacza to, że opodatkowanie samochodów w spółkach z estońskim CIT, w przypadku wspólników spółki, może być nawet czterokrotnie wyższe w porównaniu do zasad ogólnych – wynika z obliczeń Kancelarii PragmatIQ, które zostały przygotowane dla Business Insidera.

Dodajmy, że, jak podaje Infor.pl, w ramach zmian doprecyzowano pojęcie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ustawodawca stwierdził, że chodzi o przeciętne miesięczne wynagrodzenie sektora przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale roku kalendarzowego poprzedzającego pierwszy dzień roku podatkowego (ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim”).

I choć wiele zmian w przepisach jest korzystnych, regulacje opodatkowania estońskim CIT wciąż mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Mowa choćby o pojęciu ukrytych zysków czy dochodu z nieujawnionych operacji gospodarczych, a przedsiębiorcom którzy zdecydowali się na przejście na estoński CIT, pozostaje wierzyć, że z czasem i te kwestie zostaną odpowiednio uregulowane.

Skontaktuj się z autorem
Redakcja
REKLAMA
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.