Miesięcznik Dealer
(2012-05-12)
Ponadto w numerze: