Miesięcznik Dealer
(2012-08-08)
Ponadto w numerze: