Miesięcznik Dealer
(2012-11-16)
Ponadto w numerze: