Miesięcznik Dealer
(2012-12-12)
Ponadto w numerze: