Miesięcznik Dealer
lipiec-sierpień 2014
Ponadto w numerze: