Miesięcznik Dealer
październik 2014
Ponadto w numerze: