Aktualności

Nowy podatek dla ponad 70 dealerów?

Rząd chce opodatkować spółki komandytowe – prawdopodobnie już od przyszłego roku. Tak wynika z opublikowanego w ostatnich dniach projektu zmian w podatkach dochodowych. Tymczasem wśród nieco ponad 40 tys. spółek komandytowych działających w naszym kraju ponad 70 należy do dealerów samochodów.

Jak deklaruje rząd, celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego – tak, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa (w szczególności międzynarodowe) z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowe regulacje, które Rada Ministrów planuje przyjąć jeszcze we wrześniu, mają jednak dotyczyć wszystkich spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Ponad 70 z nich to firmy należące do dealerów, co oznacza, że w oparciu o taką formę działalności funkcjonuje blisko 15 proc. naszej branży.

Warto przypomnieć, że spółki komandytowe nie ponosiły dotychczas obciążeń z tytułu podatku CIT, ale płatnikiem podatku dochodowego byli wspólnicy takich przedsiębiorstw. W przypadku spółek komandytowych najczęściej komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest reprezentantem spółki komandytowej, zaś komandytariuszem (pełniącym funkcję pełnomocnika) – wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub inna osoba fizyczna. Zaletami spółek komandytowych były dotąd: brak zagrożenia majątku osób fizycznych oraz wyeliminowanie podwójnego opodatkowania. Planowane zmiany mogą wyeliminować tę drugą korzyść, co doprowadziłoby do wyeliminowania z obrotu gospodarczego dużej części spółek komandytowych – podobnie, jak stało się to w przypadku spółek komandytowo-akcyjnych.

Ponad 70 z około 40 tys. spółek komandytowych działających w Polsce to firmy należące do dealerów.

Szczegółowe zasady opodatkowania spółek komandytowych nie są jak dotąd znane. Nie ma też stosownego projektu ustawy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów znajdują się jedynie informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia planowanych rozwiązań. Można jednak zakładać, że w przypadku przyjęcia przez Sejm zapowiadanych zmian dojdzie do tzw. podwójnego opodatkowania spółek komandytowych. Najpierw podatek CIT zapłaci od swoich dochodów spółka, a potem zyski – w postaci podatku CIT lub PIT – musieliby opodatkować również jej wspólnicy.

Nie wiadomo natomiast na razie, jaka stawka podatku obowiązywałaby spółki komandytowe. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2020 r., co w praktyce oznacza, że wydarzy się to jeszcze w tym miesiącu. Pośpiech prac wskazuje, że rząd może być zdeterminowany, by spółki komandytowe zostały objęte podwójnym opodatkowaniem już od początku 2021 r.

Co ciekawe, to nie pierwsza próba opodatkowania spółek komandytowych. Poprzednia została podjęta jeszcze w 2013 r. Planowano wówczas objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Eksperci oraz organizacje przedsiębiorców wskazywały jednak, że wprowadzenie takich zmian może mieć negatywne konsekwencje dla wzrostu gospodarczego – zwłaszcza w okresie silnego spowolnienia, który obserwujemy przecież również dziś. Prawdopodobnie z uwagi na to, że spółki komandytowe nie były wykorzystywane do działań optymalizacyjnych, a spółki komandytowo-akcyjne dawały większe korzyści biznesowe, ostatecznie zdecydowano, że podwójne opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej (19 proc. CIT i 19 proc. PIT od dywidend) będzie dotyczyć od 2014 r. wyłącznie spółek komandytowo-akcyjnych. Ich liczba zaczęła wówczas spadać. Według danych GUS na koniec 2013 r. w Polsce funkcjonowało nieco ponad 5,7 tys. spółek komandytowo-akcyjnych, zaś na koniec ubiegłego roku było ich nieco ponad 3,7 tys.

Pośpiech prac legislacyjnych wskazuje, że rząd może być zdeterminowany, by spółki komandytowe zostały objęte podwójnym opodatkowaniem już od początku 2021 r.

Oprócz planów opodatkowania spółek komandytowych w dokumencie opublikowanym na stronie Rady Ministrów znalazły się też zapowiedzi innych zmian. Mowa m.in. o: zaostrzeniu zasad amortyzacji podatkowej i zbliżenie ich do zasad bilansowych, nałożeniu na wybranych podatników CIT obowiązku przygotowania i publikacji polityki podatkowej, a także publikacji zmian w zakresie cen transferowych, oraz ograniczeniu możliwości rozliczenia strat podatkowych przez podatników, którzy przejęli majątek innych podmiotów stanowiący przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.

Skontaktuj się z autorem
Michał Borkowski
Linkedin
dziennikarz miesięcznika "Dealer"
REKLAMA
Zobacz również
Aktualności
Toyota ze wzrostem w I kw.
Redakcja
19/4/2024
Aktualności
Pierwszy spadek w 2024 r.
Redakcja
18/4/2024
Aktualności
Samochód od dealera
Redakcja
17/4/2024
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.