Prezentacja firmy

Partner do rozwoju biznesu

Przez długie lata rynek blacharsko-lakierniczy należał do najszybciej rozwijających się obszarów branży automotive. Dziś rosnące koszty prowadzenia działalności zmuszają właścicieli do szukania sposobów na utrzymanie rentowności na odpowiednim poziomie.

Efektywne zarządzanie warsztatem blacharsko-lakierniczym to w obecnych czasach nie lada wyzwanie. – Pracujemy blisko z naszymi klientami i jesteśmy świadomi zachodzących rynkowych zmian. Właściciele warsztatów coraz częściej zgłaszają się do nas z prośbą o wsparcie zarządcze, doradztwo czy szkolenie pracowników. Oczekują od nas realnych rozwiązań, które będą stanowiły antidotum na obecne wyzwania branży. Dlatego, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie naszego zespołu oraz ekspertów sektora refinish, stworzyliśmy pakiet usług biznesowych Drivus, stanowiący wielopłaszczyznowe wsparcie dla serwisu – tłumaczy Tomasz Borowiec, FLI key account manager Axalta Polska.

Drivus to szereg usług kierowanych do całego zespołu warsztatu – od lakierników, przez doradców, aż po właściciela biznesu. Warty podkreślenia jest fakt, że „pakiet” został stworzony w oparciu o realne potrzeby blacharni-lakierni. – Uruchomienie Drivusa, które miało miejsce na początku tego roku, poprzedziło wiele miesięcy rozmów, wymiany doświadczeń i wsłuchiwania się w to, co mają do powiedzenia nasi klienci. Chcieliśmy dostarczyć narzędzie w 100 proc. dedykowane serwisom blacharsko-lakierniczym – takie, które pomogłoby im usprawnić procesy w najbardziej problematycznych obszarach stacji – tłumaczy Borowiec.

SZKOLENIA NA START

Początkowa faza projektu Drivus wiązała się z uruchomieniem trzech specjalistycznych szkoleń dla pracowników serwisu. Pierwsze z nich dotyczy procesu obsługi klienta, ze szczególnym naciskiem na umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. – Coraz częściej spotkamy się z opinią, że klienci stają się bardziej wymagający, a niekiedy nawet roszczeniowi. To przekłada się nie tylko na większy stres pracowników, ale i na realne straty dealerów, którzy muszą odpowiadać na różnego rodzaju obiekcje. Dlatego zdecydowaliśmy się, że jedno z naszych szkoleń będzie dotyczyło umiejętności „miękkich”: negocjacji z klientem, skutecznego unikania czy rozwiązywania konfliktów, a także obsługi – z naciskiem na dosprzedaż, która zawsze stanowi dla serwisu szansę na podniesienie rentowności – mówi Tomasz Borowiec.

Stworzony przez nas pakiet usług biznesowych Drivus to wielopłaszczyznowe
wsparcie dla blacharni-lakierni – przekonuje Tomasz Borowiec z Axalta Polska

Drugi kurs oferowany przez Axaltę za pośrednictwem narzędzia Drivus skupia się przede wszystkim na optymalizacji procesu likwidacji szkód, w tym na efektywnym przepływie należności z towarzystw ubezpieczeniowych. – Likwidacja szkód komunikacyjnych jest głównym źródłem dochodu dla warsztatów blacharsko-lakierniczych. Ale w praktyce proces rodzi mnóstwo problemów, wynikających z niezrozumienia mechanizmów po stronie ubezpieczyciela. Nasze szkolenie pokazuje, jakie działania należy podjąć, by usprawnić cały proces, jak wyeliminować podstawowe błędy oraz jak skrócić lub całkowicie uniknąć sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym – podkreśla przedstawiciel firmy Axalta Polska.

Uzupełnieniem tego tematu jest poniekąd kurs trzeci, koncentrujący się na prawidłowym kosztorysowaniu. – Uczymy, jak przygotowywać kosztorysy oparte na technologii i bezpieczeństwie napraw, zgodne z wytycznymi producentów. Jednocześnie kładziemy nacisk na to, by były one transparentne, zrozumiałe i bezdyskusyjne dla towarzystw ubezpieczeniowych, co przekłada się na szybszą wypłatę środków dealerowi – opowiada Borowiec.

SUKCES, KTÓRY MOTYWUJE

Przedstawiciele Axalta Polska odpowiedzialni za rozwój narzędzia Drivus podkreślają, że wielomiesięczne przygotowania związane z jego uruchomieniem przyniosły już oczekiwane efekty. – Z dużą starannością opracowywaliśmy zarówno formę szkoleń, jak i ich zakres merytoryczny. Największym wyzwaniem okazało się wyselekcjonowanie trenerów na najwyższym poziomie. Zależało nam na tym, by znali oni nie tylko tajniki branży, ale też – by potrafili przekazać wiedzę w przystępny i interesujący sposób – mówi Tomasz Borowiec. Jak dodaje, Axalta przez kilka miesięcy przeszkoliła ponad 150 osób zatrudnionych w ponad 40 firmach dealerskich. Opinie tych, którzy już skorzystali z oferty, są bardzo pozytywne, co pokazuje średni wskaźnik NPS na poziomie blisko 85 (NPS, czyli Net Promoter Score, to wyrażona w skali od 0 do 10 odpowiedź na proste pytanie: „Czy poleciłbyś naszą usługę?”; przyjmuje się, że już wynik ogólny na poziomie powyżej 50 jest rezultatem bardzo dobrym).

Kolejny moduł szkoleniowy, który Axalta planuje uruchomić już wkrótce, będzie natomiast przeznaczony dla właścicieli warsztatów i kadry menedżerskiej. Eksperci z zakresu kontrolingu i psychologii wprowadzą uczestników w tajniki zarządzania przedsiębiorstwem zarówno w obszarze finansów, jak i w zakresie wykorzystania kapitału ludzkiego. – Skupimy się między innymi na budowaniu systemów wynagrodzeń – takich, by były one motywujące dla załogi, a jednocześnie – by zapewniały stały wzrost rentowności przedsiębiorstwa – wyjaśnia Borowiec.

LICZ I OPTYMALIZUJ

Już od września klienci Axalty będą mogli skorzystać również z zupełnie nowej funkcji systemu Drivus, mianowicie – z zaawansowanej analizy biznesowej opartej na wskaźnikach KPI. Dawniej właściciele blacharni-lakierni nie mieli aż takiej potrzeby mierzenia i porównywania swoich biznesów. Obecnie, gdy koszty rosną, a zyskowność spada, świadomość potencjalnych korzyści, które daje benchmarking, staje się coraz większa. Problem w tym, że dane zbierane są w różny sposób, co sprawia, że trudno je porównać, a więc i wyciągnąć wiarygodne wnioski.

Eksperci Axalty opracowali więc metodologię i instrukcje dla dealerów, jak liczyć poszczególne wskaźniki KPI. To niezbędny etap, gdyż to właśnie wskaźniki, a nie „czyste” dane finansowe, podlegają dalszej analizie w ramach platformy Drivus. – Często spotykamy się z obawami klientów dotyczącymi poufności przekazywanych informacji. Dlatego warto podkreślić, że nie gromadzimy żadnych wrażliwych danych, a jedynie wskaźniki, które klienci wyliczają sami na podstawie naszych wytycznych. Ponadto sam benchmark pozostaje anonimowy – mówi Tomasz Borowiec. Zebrane wskaźniki są grupowane według określonych kryteriów i analizowane. Na podstawie tych danych raz na kwartał dla każdego klienta tworzony jest raport, który pokazuje wyniki danego serwisu na tle rynku i obszary, nad którymi warto popracować.

Przedstawiciel Axalty podkreśla jednak, że główną ideą tej usługi nie jest uświadomienie dealera, gdzie powinien wdrożyć zmiany, ale jego kompleksowe wsparcie. – W ramach dodatkowej usługi oferujemy właścicielom i osobom zarządzającym indywidualne, szczegółowe konsultacje i audyty, których celem jest opracowanie bardzo szczegółowych wskazówek i zaleceń szytych na miarę dla konkretnego przedsiębiorstwa – zapowiada ekspert.

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

Istota narzędzia Drivus to zatem ciągły rozwój i adaptacja do bieżących, a także przyszłych potrzeb właścicieli blacharni-lakierni. – Chcemy być dla naszych klientów nie tylko dostawcą wysokiej jakości produktów, ale również partnerem w rozwoju biznesu, który z roku na rok jest coraz bardziej złożony. Rezultaty, które udało nam się osiągnąć przez kilka ostatnich miesięcy, utwierdzają nas w przekonaniu, że obraliśmy właściwy kierunek i stanowią motywację do dalszej pracy – nie ma wątpliwości Tomasz Borowiec. Jego zdaniem, mimo licznych problemów, przed którymi stoją obecnie serwisy lakiernicze, w tym biznesie tkwi niezmiennie olbrzymi potencjał. – Dlatego niebawem planujemy uruchomić  kolejne moduły, w ramach których przedstawiciele branży refinish mogliby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami. Chcielibyśmy, żeby Drivus ewoluował nie tylko w stronę specjalistycznej platformy szkoleniowej, ale też wspólnej przestrzeni, wokół której można budować społeczność i siłę tego segmentu branży automotive – kończy przedstawiciel Axalta Polska.

ŁUKASZ GÓRKA

dyrektor serwisów blacharsko-lakierniczych w Grupie Wróbel

Specjalistyczne szkolenia Drivus są doskonałą odpowiedzią na potrzeby naszego serwisu. Już po pierwszym szkoleniu zauważyliśmy wzrost efektywności i wymierne korzyści. Z pewnością będziemy współpracować z marką Drivus w innych obszarach. To inwestycja, która się opłaca.

OLGA WITMAN

prezes zarządu
Witman Sp. z o.o.

Zaangażowanie kadry trenerskiej i jej wiedza merytoryczna zaowocowały rozwojem kompetencji naszych pracowników, a wymiana doświadczeń pomiędzy szkolącymi i uczestnikami nieustannie podnosi atrakcyjność szkoleń Axalty. Bardzo cenimy sobie wszystkie nowatorskie modyfikacje programu Drivus.

REKLAMA
Zobacz również
Prezentacja firmy sponsorowany
Chcemy być liderem nowoczesnej mobilności
Redakcja
7/5/2024
Prezentacja firmy sponsorowany
Po swojemu: od profilu na Facebooku do wielomilionowego biznesu
Redakcja
6/5/2024
Prezentacja firmy sponsorowany
Warto wykorzystywać sprawdzone rozwiązania
Redakcja
29/4/2024
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.