Prezentacja firmy

Współpraca z odpowiednim partnerem – klucz do zwiększenia rentowności napraw bezgotówkowych

Współpraca warsztatów samochodowych z firmami ubezpieczeniowymi w oczywisty sposób przynosi obu stronom określone korzyści, ale bardzo często wiąże się także z wyzwaniami, które mogą stać się przyczyna zachwiania rentowności całego procesu.

Warunki funkcjonowania i współpracy z towarzystwami ubezpieczeń w ramach procesu bezgotówkowej likwidacji szkód zmieniają się w czasie. O rentowności zleceń pozyskiwanych z tego kanału decydują zarówno koszty funkcjonowania ASO, jak i oferowane przez ubezpieczycieli stawki. Bez najmniejszej wątpliwości na przestrzeni ostatnich dwóch lat koszty świadczenia usługi na odpowiednim poziomie istotnie wzrosły, co niestety nie zawsze znalazło odzwierciedlenie we wzroście wynagrodzenia oferowanego dealerom przez ubezpieczycieli. Oba te czynniki wywierają mocną presje na marże realizowane przez ASO na naprawach bezgotówkowych, często stawiając pod znakiem zapytania rentowność całego procesu.

SPOJRZENIE NA RYNEK NAPRAW

Zyskowność napraw bezgotówkowych znalazła się pod presją i jej podniesienie urasta z perspektywy dealera do rangi absolutnie kluczowej.

Każda działalność gospodarcza ma na celu (co do zasady) osiągniecie określonego zysku ekonomicznego, który powinien być satysfakcjonujący dla podmiotu podejmującego te aktywność. Nie inaczej jest w przypadku podmiotów działających na rynku napraw samochodowych, które poza dbałością o odpowiedni poziom świadczonych usług, winny także realizować stosowny zysk na prowadzonej działalności. W warunkach galopującej inflacji oraz stale rosnących kosztach funkcjonowania, wypełnienie obu wskazanych celów bywa bardzo dużym wyzwaniem. Jest przy tym rzeczą oczywistą, że żadna renomowana firma nie może sobie pozwolić na obniżenie jakości świadczonych usług bezgotówkowej naprawy pojazdów.

Pozostaje zatem koncentracja na podniesieniu otrzymywanego od ubezpieczycieli wynagrodzenia. Naturalna konsekwencja relacji ASO–ubezpieczyciel jest to, że ten ostatni jest zainteresowany (jako ostateczny płatnik) wykonaniem naprawy za jak najniższą cenę. W tym celu ubezpieczyciele często twardo obstają przy swoich stawkach za wykonana prace, odmawiając ich dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych. Natomiast jednostronne ustalenie przez ubezpieczycieli stawek, za jakie ma pracować ASO, nie musi spotykać się z akceptacją ze strony dealera. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy proponowane stawki nie tylko nie pozwalają na zrealizowanie satysfakcjonującego zysku, ale nawet nie pokrywają kosztów wykonania usługi.

JAK ROZWIAZAC PROBLEM?

Partnerstwo na linii ASO–ubezpieczyciel wymaga przede wszystkim jasnej i szczerej komunikacji. Warto wskazać, jaka jest oczekiwana stawka i konsekwentnie ją stosować. Oczywistym jest też, że odpowiednia jakość naprawy wiąże się z kosztami, które muszą zostać zrekompensowane. W przypadku braku porozumienia należy zadbać o właściwe przygotowanie dokumentacji szkodowej, a następnie odpowiednie jej wykorzystanie. Tym zadaniem może zająć się wyspecjalizowana komórka dealera lub podmiot zewnętrzny.

W tym drugim przypadku możliwe jest scedowanie całego ciężaru uzyskania wynagrodzenia za wykonaną naprawę „na zewnątrz” i skoncentrowanie się na właściwej obsłudze klientów. Nieocenionym atutem staje się tu fakt, że partner zewnętrzny może bezwarunkowo odkupić wierzytelność o brakującą część wynagrodzenia za naprawę.

Dzięki temu dealer pozbywa się problemu braku płynności finansowej w procesie napraw, a w konsekwencji zyskuje możliwość zastosowania odpowiedniej stawki za swoje usługi, która koreluje z jakością wykonywanych napraw oraz wysokością ponoszonych kosztów. W znaczącej większości przypadków oznacza to oczywiście istotne podniesienie stawki. Tego rodzaju zmiana jest naturalnie równoznaczna ze skokowym podniesieniem rentowności całego procesu napraw bezgotówkowych.

USTALENIE RYNKOWYCH STAWEK ZA RBH

Istotnym elementem współpracy z zewnętrznym partnerem jest również fakt, że uruchomienie całego procesu poprzedzone jest szczegółową analizą stosowanych przez dealera stawek oraz ich odniesieniem do warunków rynkowych, w jakich dana jednostka funkcjonuje. Pozwala to na ustalenie odpowiedniego poziomu stawki za roboczogodzinę, który jest wyważony i uwzględnia interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Warto przy tym pamiętać, że rynek się zmienia i dostosowuje do nowych warunków, które nie zawsze są dostrzegane w propozycjach kosztorysowych, jakie otrzymują dealerzy.

PODSUMOWANIE

Bez najmniejszej wątpliwości zyskowność napraw bezgotówkowych znalazła się pod presją i jej podniesienie urasta do rangi bardzo poważnego zadania dla wszystkich osób zaangażowanych w ten proces po stronie dealerów. Zapewnienie odpowiedniej jakości napraw powypadkowych jest nieodzownym elementem funkcjonowania każdej autoryzowanej stacji obsługi. Jakość ta pociąga za sobą konieczność ponoszenia odpowiednio wysokich (i stale rosnących) kosztów, które przy proponowanych stawkach często nie pozwalają już na realizacje godziwego zysku.

W tej sytuacji na rynku pojawiają się nowe rozwiązania, które pozwalają dealerom na zwiększenie swoich marż bez konieczności rozbudowywania zespołów obsługi napraw bezgotówkowych czy też angażowania dodatkowych środków finansowych. Systematycznie rosnąca popularność tych rozwiązań outsourcingowych pozwala sadzić, że staną się one stałym elementem rynku, tak potrzebnym dla równoważenia interesów wszystkich jego uczestników.

Dostawcą takiego rozwiązania jest firma SALVUM Odszkodowania specjalizująca się w obsłudze Dealerów samochodowych.

DANE KONTAKTOWE:
TOMASZ WRÓBLEWSKI
Tel: 532 759 025
e-mail: dealer@salvum.com.pl

REKLAMA
Zobacz również
Prezentacja firmy sponsorowany
Myjnia i detailing – duet potęgujący korzyści
Redakcja
20/6/2024
Prezentacja firmy sponsorowany
Chcemy być liderem nowoczesnej mobilności
Redakcja
7/5/2024
Prezentacja firmy sponsorowany
Po swojemu: od profilu na Facebooku do wielomilionowego biznesu
Redakcja
6/5/2024
Miesięcznik Dealer
Jedyne na rynku pismo poświęcone w 100 proc. tematyce zarządzania autoryzowaną stacją dealerską. Od ponad 12 lat inspirujemy właścicieli, menedżerów i szefów poszczególnych działów dealerstw samochodów.